Mag er iemand meekomen?

Vanaf 28/10 komt de patiënt alleen op de afspraak bij de arts. Ook op spoed kan enkel de patiënt binnenkomen.
Uitzonderlijk is er 1 begeleider toegestaan in deze gevallen:
  - Patiënten jonger dan 18 of 75 jaar en ouder
  - Patiënten met een mentale of fysieke beperking
  - Ingrepen en onderzoeken met verdoving
  - In geval van slecht nieuws gesprek
  - op vraag van de arts

Bij dagopnames (bv.coloscopie) is het niet toegestaan dat een eventuele begeleider bij de patiënt op de kamer blijft. De begeleider kan, indien gewenst, wel tijdig opgebeld worden om mee aanwezig te zijn bij het gesprek met de arts achteraf ter bespreking van de resultaten.